Skat advokat

Få hjælp til skat med en skatteadvokat fra Advodan

En skatteadvokat kan fortælle dig, om det er en god idé at bede om bindende svar fra Skat. Han eller hun kan også sørge for at beskrive din situation og dit …

En skatteadvokat fra Advodan kan hjælpe dig med dine skattemæssige problemstillinger – uanset størrelse. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig, her.

Skatteadvokat – Advokater med speciale i skattesager

Skat. Vi har altid en skatteadvokat til rådighed, som rådgiver privatpersoner om alle skatte- og afgiftsretlige spørgsmål.

Har du brug for juridisk hjælp til en skattesag? Vi er specialister i skattesager, og vi er parate til at føre din sag trygt i mål.

Juridiske skatteeksperter med øje for alle aspekter af din sag

Vi har fem ‘centre of excellence’, som er M&A/struktur, transfer pricing, moms og afgifter, personskat og retssager. Vores team består af højt kvalificerede …

Juridiske skatteeksperter med øje for alle aspekter af din sag

Skat, moms og afgifter – DAHL Advokatpartnerselskab

Håndtering af virksomhedens skat, moms og øvrige afgifter er en løbende aktivitet, hvis udfald har stor betydning for virksomhedens likviditet.

Håndtering af virksomhedens skat, moms og øvrige afgifter er en løbende aktivitet, hvis udfald har stor betydning for virksomhedens likviditet. Hos DAHL

Skat – Danske Advokater

Danske Advokaters fagudvalg for skatteret består af følgende medlemmer, der alle er med i bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater. Advokat Jakob Skaadstrup …

International skat advokat | hjælp til skattemæssige udfordringer

En international skat advokat fra Hulgaard Advokater hjælper jer med skattemæssige udfordringer. Vores medarbejdere er professionelle og har stor erfaring.

C.A.4.3.1.11 Fradrag for advokatudgifter – Skat.dk

Dette afsnit handler om fradragsret i tilfælde, hvor en lønmodtager afholder udgifter til advokatbistand i forbindelse med krav om merløn mv. Afsnittet …

Denne side er din adgang til skat.dk

A.C.2.1.3.2.5 Advokaters oplysningspligt – Skat.dk

Herudover er det i SKL § 60 fastsat, at advokater i det omfang advokaten foretager økonomiske dispositioner på sin klients vegne eller med klienten, efter …

C.C.2.2.2.15 Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til advokat

9 om skat ved konkurs. Regel. Efter SL § 6, stk. 1, litra a, er der fradrag for udgifter til advokat- og revisorbistand i det år …

Keywords: skat advokat, advokat skat

E-mail: mail@tobiasehlig.dk