Gruppelivsforsikring skat

C.A.10.4.3.10 Gruppelivsforsikring – Skat.dk

Gruppelivsforsikring oprettet af en pensionskasse. Præmier til gruppelivsforsikring, der afholdes af en pensionskasse, er skattepligtig indkomst for medlemmet.

Denne side er din adgang til skat.dk

Gruppelivsforsikring – Skat.dk

Såfremt præmie til gruppelivsforsikring opkræves særskilt, skal koden ikke indberettes, og præmiebeløbet skal ikke medtages i beløbsoplysningerne.

Denne side er din adgang til skat.dk

Gruppelivsforsikring via fagforeningen m.m., legater og … – SKAT

Rubrik 17 – Gruppelivsforsikring via fagforeningen m.m., legater og bestemte personalegoder. Rubrikken omfatter: Skattepligtige uddelinger fra foreninger og …

Skat og afgift ved udbetaling – Forenede Gruppeliv

Beskatning

Reglerne om fradrag og beskatning af gruppelivsforsikringer findes i pensionsbeskatnings-loven. Om der skal betales indkomstskat og/eller afgift af en …

Gruppelivsforsikring – TAX.DK skat & afgift

TAX.DK skat & afgift: Gruppelivsforsikring

Udbetalinger fra rene gruppelivsforsikringer beskattes ikke.1) Dette modsvares af, at der ikke er fradragsret for indbetalingerne på en …

Gruppeliv og kritisk sygdom – dts.dk

Gruppeliv og kritisk sygdom

Som ordinært medlem af Dansk Told & Skatteforbund er du omfattet af en obligatorisk gruppelivsordning – Aftale nr. 66033. Se forsikringsoversigten her. Prisen …

Skat og pension – Sampension

Skat og pension

Har du en gruppelivsforsikring, hvor udbetalingen er skattefri, det gælder sum ved død, visse kritiske sygdomme og invalidesum, indberetter vi indbetalingen som …

Her kan du se de væsentligste skatteregler ved indbetaling til og udbetaling af pension

Gruppeliv – Præsteforeningen

Gruppelivsforsikringen er omfattet af Pensionsbeskatningslovens regler. Forsikringssummen er ved udbetaling fritaget for indkomstskat og særlig afgift.

Gruppelivsforsikring – Politiforbundet

Gruppelivsforsikring | Politiforbundet

… har du mulighed for at komme med i Politiforbundets gruppelivsforsikring. … som er skattepligtig og vil blive indberettet til SKAT.

Hvis du er medlem af Politiforbundet, har du mulighed for at komme med i Politiforbundets gruppelivsforsikring.

Livsforsikring – Lægernes Pension & Bank

Med en gruppelivsforsikring får du et godt supplement til din pensionsordning og ekstra tryghed … Præmien til forsikringen kan ikke trækkes fra i skat.

Keywords: gruppelivsforsikring skat

E-mail: mail@tobiasehlig.dk